Picture of Jiří Schneider
3_ÚZEMNÍ ROZVOJ – POLITIKA, POŽADAVKY, LIMITACE A OCHRANA ŽP
by Jiří Schneider - Sunday, 21 June 2015, 2:24 PM
 
Tato diskuze je určena k diskuzi ve vztahu ke kapitole A-3,4,5 (Politika územního rozvoje, Specifika územního rozvoje z pohledu požadavků zemědělské výroby a ochrany životního prostředí, Ochrana životního prostředí – požadavky a limitace ve vztahu k územnímu rozvoji). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Schneider, Ph.D a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí.