Otevřené fórum bez přihlášení


Picture of Jiří Schneider
1_URBANISMUS A GEOGRAFIE SÍDEL
by Jiří Schneider - Sunday, 21 June 2015, 2:18 PM
 
Toto téma je určeno k diskuzi ve vztahu ke kapitole A-1 (Úvod do urbanismu a geografie sídel Moravskoslezského kraje). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Schneider, Ph.D a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí.
 
Picture of Lucie Šmardová
5_VYUŽITÍ GPS A GIS TECHNOLOGIÍ V ÚZEMNÍM ROZVOJI
by Lucie Šmardová - Sunday, 21 June 2015, 2:33 PM
 
Tato diskuze je určena k diskuzi ve vztahu ke kapitole C-7 (Využití GPS a GIS technologií v územním rozvoji včetně všech podkapitol). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lucie Šmardová a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí.
 
Picture of Jiří Schneider
4_LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A JEJICH A RACIONALIZACE VYUŽIITÍ VENKOVSKÉHO A PŘÍMĚSTKÉHO PROSTORU
by Jiří Schneider - Sunday, 21 June 2015, 2:27 PM
 
Tato diskuze je určena k diskuzi ve vztahu ke kapitole B-6 (Význam a klasifikace limitů využívání území včetně všech podkapitol). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Schneider, Ph.D a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí.
 
Picture of Jiří Schneider
3_ÚZEMNÍ ROZVOJ – POLITIKA, POŽADAVKY, LIMITACE A OCHRANA ŽP
by Jiří Schneider - Sunday, 21 June 2015, 2:24 PM
 
Tato diskuze je určena k diskuzi ve vztahu ke kapitole A-3,4,5 (Politika územního rozvoje, Specifika územního rozvoje z pohledu požadavků zemědělské výroby a ochrany životního prostředí, Ochrana životního prostředí – požadavky a limitace ve vztahu k územnímu rozvoji). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Schneider, Ph.D a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí.
 
Picture of Jiří Schneider
2_REGIONÁLNÍ A URBANISTICKÁ EKONOMIKA
by Jiří Schneider - Sunday, 21 June 2015, 2:20 PM
 
Tato diskuze je určena k diskuzi ve vztahu ke kapitole A-2 (Regionální a urbanistická ekonomika). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Schneider, Ph.D a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí
 
Picture of Jan Pavezka
TECHNICKÉ DOTAZY (FUNGOVÁNÍ E-LEARNINGU, FAQs aj.)
by Jan Pavezka - Sunday, 21 June 2015, 2:10 PM
 
Toto téma slouží ke vkládání dotazů ve vazbě na fungování e-learningu a konzultaci případných nejasností.
 
Picture of Pavel Šmarda
Vliv zájmových sdružení na TUR v Moravskoslezském kraji
by Pavel Šmarda - Friday, 6 March 2015, 12:44 PM
 

Jaký je Váš názor?