Picture of Jiří Schneider
4_LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A JEJICH A RACIONALIZACE VYUŽIITÍ VENKOVSKÉHO A PŘÍMĚSTKÉHO PROSTORU
by Jiří Schneider - Sunday, 21 June 2015, 2:27 PM
 
Tato diskuze je určena k diskuzi ve vztahu ke kapitole B-6 (Význam a klasifikace limitů využívání území včetně všech podkapitol). Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jiří Schneider, Ph.D a další zpracovatelé skript a lektoři. Vybrané dotazy budou zodpovězeny rovněž v průběhu vzdělávacích akcí.